بایگانی دروس

leveldesign

آشنایی مقدماتی با طراحی مرحله

طراحی مرحله یا همان لول دیزاین ایجاد شده تا بتوان با کمترین صرف هزینه در زمان و سرمایه طراحی مراحل بازی انجام شود. در این درس با این حرفه آشنا می شوید.

ادامه
Town3D

آشنایی مقدماتی با مدلسازی

در این درس شما اطلاعات اولیه در مورد مدلسازی و مفاهیم اولیه آن را پیدا خواهید کرد و همچنین با چندین نرم افزار مدل سازی آشنا خواهید شد.

ادامه
programmingLesson

آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی

در این درس آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی و اصول الگوریتم نویسی را پیدا خواهید کرد. بعد از مطالعه این درس قادر خواهید بود یادگیری زبان های برنامه نویسی را به صورت عملی شروع کنید.

ادامه
prerequisite

بدیهـــیات

در این درس با باید ها و نباید های بازیسازی و اصول اولیه شروع به کار در این صنعت آشنا خواهید شد.

ادامه