صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 40

موضوع: سورس برنامه های کاربردی c++

 1. Top | #1


  دستاوردها:1 year registered1000 Experience PointsTagger First Classاجتماعی / معاشرتی

  عنوان کاربر
  متخصص بازی سازی
  شماره عضویت
  203
  نوشته ها
  191
  تشکر از پست
  505
  مورد پسند : 203 بار در 101 پست

  سورس برنامه های کاربردی c++

  برنامه ضرب بدون استفاده از عملگر ضرب...


  کد PHP:
  #include <iostream>

  void main()
  {
      
  int a,b,result;

      for(
  char x='y';x=='y';cin>>x){
              
  cout<<"Number One=";
                  
  cin>>a;
              
  cout<<"Number Two=";
                  
  cin>>b;
              
  result=0;
      for(
  int i=1;i<=a;i++)
          
  result+=b;
      
  cout<<a<<"*"<<b<<"="<<result<<"\n";

      
  cout<<"\n"<<"If try again Press any Key |y|=";
      }  --- Update ---

  برنامه ي که 100 عدد از کاربر خوانده، سپس هر عدد را در یک سطر جدید چاپ کند، در آخر نیز
  مجموع و میانگین اعداد را نیز چاپ نماید.

  کد PHP:
  #include <iostream>

  void main()
  {
      
  int a[100],max=0;

      for(
  int i=0;i<=100;i++){
          
  cout<<"Number["<<i+1<<"]=";
          
  cin>>a[i];
          
  max+=a[i];
      }

      for(
  int j=0;j<=100;j++)
          
  cout<<"Number["<<j+1<<"]="<<a[j]<<"\n";
      
  cout<<"Maximum Numbers="<<max<<"\n";
      
  cout<<"Avrage Numbers="<<max/100<<"\n";
      

  8 نفر از skyred.milad عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,alimka ,DAMONA,hamidsadra,khazande,pep

 2. Top | #2


  دستاوردها:Social3 months registered1000 Experience Points

  عنوان کاربر
  Administrator
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  1,674
  تشکر از پست
  3,717
  مورد پسند : 4,384 بار در 1,343 پست
  برنامه ای که n عدد از ورودی دریافت می کند و ماکزیمم اول و دوم آن را چاپ می کند:

  کد PHP:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>

  main(){
      
  int m,n,k,l,temp;
     
      
  cout<<"please inter Numbers limit: ";
      
  cin>>k;
      if(
  k!=0&&k!=1)
      {
      
  cout<<"please inter Number1: ";
      
  cin>>n;
      
  cout<<"please inter Number2: ";
      
  cin>>m;
      if(
  n>m){
              
  temp=n;
              
  n=m;
              
  m=temp;
              }
      for(
  int i=3;i<=k;i++)
              {
                      
  cout<<"please inter Number"<<i<<": ";
                      
  cin>>l;
                      if(
  l>m)
                      {
                          
  int temp=m;
                          
  m=l;
                          
  n=temp;
                      }
                      if((
  l>n) && (l<m))
                      
  n=l;
              }
              if(
  n<m)
              {
              
  cout<<"Max one number is : "<<m<<"\n";
              
  cout<<"Max two number is : "<<n;
              }
              else
              
  cout<<"All numbers equal by another : "<<m;
              
  getch();
              }
              
              return 
  0;
      } 
  4 نفر از Admin عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,khazande,skyred.milad
  سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++
  The Best Way To Make your Dreams Come True is to Wake up
  ...Khodahafez Alireza pir ...

 3. Top | #3


  دستاوردها:1 year registered1000 Experience PointsTagger First Classاجتماعی / معاشرتی

  عنوان کاربر
  متخصص بازی سازی
  شماره عضویت
  203
  نوشته ها
  191
  تشکر از پست
  505
  مورد پسند : 203 بار در 101 پست
  برنامه ساده زیر، تابع از پیش تعریف شده جذر را به کار میگیرد:


  کد PHP:
  #include <cmath> // defines the sqrt() function
  #include <iostream> // defines the cout object
  using namespace std;
  int main()
  //tests the sqrt() function:
  for (int x=06x++)
  cout << "\t" << << "\t" << sqrt(x) << endl;  خروجی:
  کد:
  0 0
  1 1
  2 1.41421
  3 1.73205
  4 2
  5 2.23607
  4 نفر از skyred.milad عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,khazande

 4. Top | #4


  دستاوردها:Social3 months registered1000 Experience Points

  عنوان کاربر
  Administrator
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  1,674
  تشکر از پست
  3,717
  مورد پسند : 4,384 بار در 1,343 پست
  برنامه ای که حرف کوچک را گرفته و به حرف بزرگ تبدیل می کند:


  کد PHP:
  #include<iostream.h>
  int main(){
  char a,c,d;
  int b;
  for(;;){
  cin>>a;
  int(a);
  if(
  <=122 && d>=96){
                   
  bint(a)-32;
                   
  c=char(b);
                   
  cout<<c<<'\n';
                   }
                   else 
  cout<<"Enter Small word man...!"<<'\n';
                   }
                   } 
  4 نفر از Admin عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,khazande,skyred.milad
  سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++
  The Best Way To Make your Dreams Come True is to Wake up
  ...Khodahafez Alireza pir ...

 5. Top | #5


  دستاوردها:Tagger First Class1000 Experience Pointsساخت اولین گروه دسته جمعیاجتماعی / معاشرتیOverdrive

  عنوان کاربر
  کاربر فوق حرفه ای
  شماره عضویت
  406
  نوشته ها
  1,423
  تشکر از پست
  1,131
  مورد پسند : 1,072 بار در 594 پست
  این برنامه 5 عدد از کاربر میگیره و تعداد دو های این اعداد که وارد کردین رو میگه
  کد PHP:
  #include<iostream.h>
  void s();
  main ()
  {
      
  ();
  }
  void s()
  {
      
  int i,a[5],b;
      for(
  i=0;i<4;i++)
          
  cin>>a[i];
          
  b=0;
      for(
  i=0;i<=4;i++)
      {
          if(
  a[i]==2)
              
  b=b+1;
      }
  cout<<b;

  4 نفر از khazande عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,skyred.milad
  I do not know how much Max

 6. Top | #6


  دستاوردها:Social3 months registered1000 Experience Points

  عنوان کاربر
  Administrator
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  1,674
  تشکر از پست
  3,717
  مورد پسند : 4,384 بار در 1,343 پست
  یک مقدار پیچیده تر!

  برنامه ای مثلث خیام-پاسکال رو رسم میکنه:

  کد PHP:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<iomanip.h>
  long pas(int,int);
  main(){
         
  int m=13;
         for(
  int i=0i<mi++){
                 for(
  int j=1j<m-ij++)
                 
  cout<<setw(2)<<" ";
                 for(
  int j=0j<=ij++)
                 
  cout<<setw(4)<<pas(i,j);
                 
  cout<<'\n';
                 }
                 
  getch();
                 }
                 
  long pas(int nint k){
                      if(
  n<|| k<|| k>n) return 0;
                      
  long c=1;
                      for(
  int i=1i<=ki++, n--)
                      
  c=c*n/i;
                      return 
  c;
                      } 
  4 نفر از Admin عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,khazande,skyred.milad
  سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++
  The Best Way To Make your Dreams Come True is to Wake up
  ...Khodahafez Alireza pir ...

 7. Top | #7


  دستاوردها:1 year registered1000 Experience PointsTagger First Classاجتماعی / معاشرتی

  عنوان کاربر
  متخصص بازی سازی
  شماره عضویت
  203
  نوشته ها
  191
  تشکر از پست
  505
  مورد پسند : 203 بار در 101 پست
  یک عدد از کاربر دریافت کرده سپس آن را به مبنای 4 تبدیل و چاپ مینماید.


  کد PHP:
  #include <iostream.h>

  void main(){
  int c,d[20],i=0;
  cin>>c;
  for(;
  c>=0;i++){
  d[i]=c/4;
  c/=4;
  }
  for(
  int j=i-1;j>=0;j--)
  cout<<d[j];

  4 نفر از skyred.milad عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,khazande

 8. Top | #8


  دستاوردها:Tagger First Class1000 Experience Pointsساخت اولین گروه دسته جمعیاجتماعی / معاشرتیOverdrive

  عنوان کاربر
  کاربر فوق حرفه ای
  شماره عضویت
  406
  نوشته ها
  1,423
  تشکر از پست
  1,131
  مورد پسند : 1,072 بار در 594 پست
  این برنامه یک آرایه 3*2 از کاربر میگیرد و درون یک آرایه ذخیره میکنید سپس عناصر سطر دوم را چاپ میکند
  کد PHP:
  #include<iostream.h>
  main()
  {
      
  int b[3][2],i,j;
      for(
  i=0;i<3;i++)
          for(
  j=0;j<2;j++)
              
  cin>>b[i][j];
          
  cout<<b[1][0]<<b[1][1];

  3 نفر از khazande عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,skyred.milad
  I do not know how much Max

 9. Top | #9


  دستاوردها:Tagger First Classساخت اولین گروه دسته جمعیفعالاجتماعی / معاشرتی1 سال گذشته از ثبت نام

  عنوان کاربر
  کاربر فوق حرفه ای
  شماره عضویت
  812
  نوشته ها
  962
  تشکر از پست
  1,193
  مورد پسند : 1,006 بار در 518 پست
  اینم ی برنامه که تشخیص میده عدد مضرب 15 است اگر مضرب 15 بود چاپ کنه mazrab
  کد:
  #include<iostream.h>void main()
  {
   int a;
   cin>>a;
   if(a%15==0)
     cout<<"mazrab15";
  }


  --- Update ---

  این برنامه

  5 عدد در آرایه ذخیره می کند و مجموع 3 عدد اول را چاپ می کند
  کد:
  #include<iostream.h>void main()
  {
  int a[5],i,sum;
  sum=0;
  for(i=0;i<=4;i++)
  cin>> a[i];
  sum=a[0]+a[i]+a[2];
  cout<<sum;
  }


  --- Update ---

  دو عدد از کاربر دریافت کند و جمع دو عدد را چاپ کند بدون تابع
  کد:
  #include<iostream.h>void main()
  {
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  cout<</iostream.h></sum;
  </iostream.h></iostream.h>#include#include<iostream.h><iostream.h><iostream.h><iostream.h><sum;
  <iostream.h><a+b;
  }


  --- Update ---

  دو عدد از کاربر دریافت کند و جمع دو عدد را چاپ کند با تابع
  </a+b;
  </iostream.h></sum;

  کد:
  void p (int,int);
  main()
  {
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  p(a,b);
  }
  void p(int a,int b)
  {
  	cout<<a+b;
  </iostream.h></iostream.h></iostream.h>}<iostream.h><iostream.h><iostream.h>
  </iostream.h></iostream.h></iostream.h>
  5 نفر از A.M.I.R...UDK عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,khazande,PaRmiDa ,skyred.milad,Witch King
  سورس برنامه های کاربردی c++  آموزش ساخت مرحله در udk:
  http://udkfa.com/f3/udk-2606/

  پروژه سرباز تاریکی:http://udkfa.com/f25/a-2487/
  پروژه نبرد در خرمشهر:http://udkfa.com/f25/a-3051/

 10. Top | #10


  دستاوردها:Tagger First Class1000 Experience Pointsساخت اولین گروه دسته جمعیاجتماعی / معاشرتیOverdrive

  عنوان کاربر
  کاربر فوق حرفه ای
  شماره عضویت
  406
  نوشته ها
  1,423
  تشکر از پست
  1,131
  مورد پسند : 1,072 بار در 594 پست
  اینم یک آرایه 8*7از کاربر میگیره ودرون آرایه ذخیره میکنه واعداد درون سطر اول رو چاپ میکنه
  کد PHP:
  #include<iostream.h>
  main()
  {
  int b[8][7],i,j;
  for(
  i=0;i<8;i++)
  for(
  j=0;j<7;j++)
  cin>>b[i][j];
  cout<<b[0][j];

  3 نفر از khazande عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: PaRmiDa ,skyred.milad,Witch King
  I do not know how much Max

صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بازدید کنندگان با جستجو های زیر این صفحه را پیدا کرده اند

سورس برنامه های c

سورس c

برنامه چاپ مثلث با ستاره در cسورس کاربردی c سورس برنامه C لوزی تو خالی c چاپ ستاره در c کد برنامه های ساده درC#سورس کدهای چاپ لوزی توخالیبرنامه مثلث ستاره ای توخالی باC رسم لوزی تو خالی در c کد برنامه های c برنامه های c سورس برنامه مثلث ستارهc کد مثلث توخالی باC سورس کد برنامه های c رسم لوزی با cکد نویسی c لوزی تو خالی بوسیله ستارهکد رسم لوزی تو خالی به زبان c برنامه لوزی تو خالی با cسورس کد رسم لوزیبرنامه نوشته شده مثلث خیام به زبان c رسم لوزی توخالی با c برنامه چاپ لوزی c نرنامه های کاربردی c

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
انجمن تخصصی ما به عنوان نخستین مرجع تخصصی بازیسازی با انجین آنریل در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1390 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون سایت ما همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است .
اگر سایتی با پیج رنک 2 به بالا دارید میتوانید با ما تبادل لینک کنید
کاربر برتر ماه
alimka
Unity ProGrammer
ویکی وی بی استودیوی طراحی بازی راسپینا گیم جابز مجله بازی های پارسی انجمن تخصصی هنر های دیجیتال دوستان و همکاران دوستان و همکاران دوستان و همکاران دوستان و همکاران دوستان و همکاران
استایل اختصاصی طراحی شده توسط : ویکی وی بی