صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 40

موضوع: سورس برنامه های کاربردی c++

  1. Top | #1


    دستاوردها:1 year registered1000 Experience PointsTagger First Classاجتماعی / معاشرتی

    عنوان کاربر
    متخصص بازی سازی
    شماره عضویت
    203
    نوشته ها
    191
    تشکر از پست
    505
    مورد پسند : 204 بار در 101 پست

    سورس برنامه های کاربردی c++

    برنامه ضرب بدون استفاده از عملگر ضرب...


    کد PHP:
    #include <iostream>

    void main()
    {
        
    int a,b,result;

        for(
    char x='y';x=='y';cin>>x){
                
    cout<<"Number One=";
                    
    cin>>a;
                
    cout<<"Number Two=";
                    
    cin>>b;
                
    result=0;
        for(
    int i=1;i<=a;i++)
            
    result+=b;
        
    cout<<a<<"*"<<b<<"="<<result<<"\n";

        
    cout<<"\n"<<"If try again Press any Key |y|=";
        }    --- Update ---

    برنامه ي که 100 عدد از کاربر خوانده، سپس هر عدد را در یک سطر جدید چاپ کند، در آخر نیز
    مجموع و میانگین اعداد را نیز چاپ نماید.

    کد PHP:
    #include <iostream>

    void main()
    {
        
    int a[100],max=0;

        for(
    int i=0;i<=100;i++){
            
    cout<<"Number["<<i+1<<"]=";
            
    cin>>a[i];
            
    max+=a[i];
        }

        for(
    int j=0;j<=100;j++)
            
    cout<<"Number["<<j+1<<"]="<<a[j]<<"\n";
        
    cout<<"Maximum Numbers="<<max<<"\n";
        
    cout<<"Avrage Numbers="<<max/100<<"\n";
        

    8 نفر از skyred.milad عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,alimka ,DAMONA,hamidsadra,khazande,pep

  2. Top | #2


    دستاوردها:Social3 months registered1000 Experience Points

    عنوان کاربر
    Administrator
    شماره عضویت
    1
    نوشته ها
    1,921
    تشکر از پست
    4,086
    مورد پسند : 4,882 بار در 1,521 پست
    نوشته های وبلاگ
    1
    برنامه ای که n عدد از ورودی دریافت می کند و ماکزیمم اول و دوم آن را چاپ می کند:

    کد PHP:
    #include<iostream.h>
    #include<conio.h>

    main(){
        
    int m,n,k,l,temp;
       
        
    cout<<"please inter Numbers limit: ";
        
    cin>>k;
        if(
    k!=0&&k!=1)
        {
        
    cout<<"please inter Number1: ";
        
    cin>>n;
        
    cout<<"please inter Number2: ";
        
    cin>>m;
        if(
    n>m){
                
    temp=n;
                
    n=m;
                
    m=temp;
                }
        for(
    int i=3;i<=k;i++)
                {
                        
    cout<<"please inter Number"<<i<<": ";
                        
    cin>>l;
                        if(
    l>m)
                        {
                            
    int temp=m;
                            
    m=l;
                            
    n=temp;
                        }
                        if((
    l>n) && (l<m))
                        
    n=l;
                }
                if(
    n<m)
                {
                
    cout<<"Max one number is : "<<m<<"\n";
                
    cout<<"Max two number is : "<<n;
                }
                else
                
    cout<<"All numbers equal by another : "<<m;
                
    getch();
                }
                
                return 
    0;
        } 
    4 نفر از Admin عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,khazande,skyred.milad
    پس تشـنه می مـــــــــــــانم

    سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++


  3. Top | #3


    دستاوردها:1 year registered1000 Experience PointsTagger First Classاجتماعی / معاشرتی

    عنوان کاربر
    متخصص بازی سازی
    شماره عضویت
    203
    نوشته ها
    191
    تشکر از پست
    505
    مورد پسند : 204 بار در 101 پست
    برنامه ساده زیر، تابع از پیش تعریف شده جذر را به کار میگیرد:


    کد PHP:
    #include <cmath> // defines the sqrt() function
    #include <iostream> // defines the cout object
    using namespace std;
    int main()
    //tests the sqrt() function:
    for (int x=06x++)
    cout << "\t" << << "\t" << sqrt(x) << endl;    خروجی:
    کد:
    0 0
    1 1
    2 1.41421
    3 1.73205
    4 2
    5 2.23607
    4 نفر از skyred.milad عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,khazande

  4. Top | #4


    دستاوردها:Social3 months registered1000 Experience Points

    عنوان کاربر
    Administrator
    شماره عضویت
    1
    نوشته ها
    1,921
    تشکر از پست
    4,086
    مورد پسند : 4,882 بار در 1,521 پست
    نوشته های وبلاگ
    1
    برنامه ای که حرف کوچک را گرفته و به حرف بزرگ تبدیل می کند:


    کد PHP:
    #include<iostream.h>
    int main(){
    char a,c,d;
    int b;
    for(;;){
    cin>>a;
    int(a);
    if(
    <=122 && d>=96){
                     
    bint(a)-32;
                     
    c=char(b);
                     
    cout<<c<<'\n';
                     }
                     else 
    cout<<"Enter Small word man...!"<<'\n';
                     }
                     } 
    4 نفر از Admin عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,khazande,skyred.milad
    پس تشـنه می مـــــــــــــانم

    سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++


  5. Top | #5


    دستاوردها:Tagger First Class1000 Experience Pointsساخت اولین گروه دسته جمعیاجتماعی / معاشرتیOverdrive

    عنوان کاربر
    کاربر فوق حرفه ای
    شماره عضویت
    406
    نوشته ها
    1,518
    تشکر از پست
    1,270
    مورد پسند : 1,226 بار در 646 پست
    این برنامه 5 عدد از کاربر میگیره و تعداد دو های این اعداد که وارد کردین رو میگه
    کد PHP:
    #include<iostream.h>
    void s();
    main ()
    {
        
    ();
    }
    void s()
    {
        
    int i,a[5],b;
        for(
    i=0;i<4;i++)
            
    cin>>a[i];
            
    b=0;
        for(
    i=0;i<=4;i++)
        {
            if(
    a[i]==2)
                
    b=b+1;
        }
    cout<<b;

    4 نفر از khazande عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,skyred.milad
    Not signature

  6. Top | #6


    دستاوردها:Social3 months registered1000 Experience Points

    عنوان کاربر
    Administrator
    شماره عضویت
    1
    نوشته ها
    1,921
    تشکر از پست
    4,086
    مورد پسند : 4,882 بار در 1,521 پست
    نوشته های وبلاگ
    1
    یک مقدار پیچیده تر!

    برنامه ای مثلث خیام-پاسکال رو رسم میکنه:

    کد PHP:
    #include<iostream.h>
    #include<conio.h>
    #include<iomanip.h>
    long pas(int,int);
    main(){
           
    int m=13;
           for(
    int i=0i<mi++){
                   for(
    int j=1j<m-ij++)
                   
    cout<<setw(2)<<" ";
                   for(
    int j=0j<=ij++)
                   
    cout<<setw(4)<<pas(i,j);
                   
    cout<<'\n';
                   }
                   
    getch();
                   }
                   
    long pas(int nint k){
                        if(
    n<|| k<|| k>n) return 0;
                        
    long c=1;
                        for(
    int i=1i<=ki++, n--)
                        
    c=c*n/i;
                        return 
    c;
                        } 
    4 نفر از Admin عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,khazande,skyred.milad
    پس تشـنه می مـــــــــــــانم

    سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++ سورس برنامه های کاربردی c++


  7. Top | #7


    دستاوردها:1 year registered1000 Experience PointsTagger First Classاجتماعی / معاشرتی

    عنوان کاربر
    متخصص بازی سازی
    شماره عضویت
    203
    نوشته ها
    191
    تشکر از پست
    505
    مورد پسند : 204 بار در 101 پست
    یک عدد از کاربر دریافت کرده سپس آن را به مبنای 4 تبدیل و چاپ مینماید.


    کد PHP:
    #include <iostream.h>

    void main(){
    int c,d[20],i=0;
    cin>>c;
    for(;
    c>=0;i++){
    d[i]=c/4;
    c/=4;
    }
    for(
    int j=i-1;j>=0;j--)
    cout<<d[j];

    4 نفر از skyred.milad عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,Admin,khazande

  8. Top | #8


    دستاوردها:Tagger First Class1000 Experience Pointsساخت اولین گروه دسته جمعیاجتماعی / معاشرتیOverdrive

    عنوان کاربر
    کاربر فوق حرفه ای
    شماره عضویت
    406
    نوشته ها
    1,518
    تشکر از پست
    1,270
    مورد پسند : 1,226 بار در 646 پست
    این برنامه یک آرایه 3*2 از کاربر میگیرد و درون یک آرایه ذخیره میکنید سپس عناصر سطر دوم را چاپ میکند
    کد PHP:
    #include<iostream.h>
    main()
    {
        
    int b[3][2],i,j;
        for(
    i=0;i<3;i++)
            for(
    j=0;j<2;j++)
                
    cin>>b[i][j];
            
    cout<<b[1][0]<<b[1][1];

    3 نفر از khazande عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,A.M.I.R...UDK,skyred.milad
    Not signature

  9. Top | #9


    دستاوردها:Tagger First Classساخت اولین گروه دسته جمعیفعالاجتماعی / معاشرتی1 سال گذشته از ثبت نام

    عنوان کاربر
    کاربر فوق حرفه ای
    شماره عضویت
    812
    نوشته ها
    1,004
    تشکر از پست
    1,266
    مورد پسند : 1,070 بار در 548 پست
    اینم ی برنامه که تشخیص میده عدد مضرب 15 است اگر مضرب 15 بود چاپ کنه mazrab
    کد:
    #include<iostream.h>void main()
    {
     int a;
     cin>>a;
     if(a%15==0)
         cout<<"mazrab15";
    }


    --- Update ---

    این برنامه

    5 عدد در آرایه ذخیره می کند و مجموع 3 عدد اول را چاپ می کند
    کد:
    #include<iostream.h>void main()
    {
    int a[5],i,sum;
    sum=0;
    for(i=0;i<=4;i++)
    cin>> a[i];
    sum=a[0]+a[i]+a[2];
    cout<<sum;
    }


    --- Update ---

    دو عدد از کاربر دریافت کند و جمع دو عدد را چاپ کند بدون تابع
    کد:
    #include<iostream.h>void main()
    {
    int a,b;
    cin>>a>>b;
    cout<</iostream.h></sum;
    </iostream.h></iostream.h>#include#include<iostream.h><iostream.h><iostream.h><iostream.h><sum;
    <iostream.h><a+b;
    }


    --- Update ---

    دو عدد از کاربر دریافت کند و جمع دو عدد را چاپ کند با تابع
    </a+b;
    </iostream.h></sum;

    کد:
    void p (int,int);
    main()
    {
    int a,b;
    cin>>a>>b;
    p(a,b);
    }
    void p(int a,int b)
    {
    	cout<<a+b;
    </iostream.h></iostream.h></iostream.h>}<iostream.h><iostream.h><iostream.h>
    </iostream.h></iostream.h></iostream.h>
    5 نفر از A.M.I.R...UDK عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: ++Hadi++,khazande,PaRmiDa ,skyred.milad,Witch King
    سورس برنامه های کاربردی c++

    دوستان عزیز کسی ایمیل بنده رو خواست درخواست بده با تشکر

  10. Top | #10


    دستاوردها:Tagger First Class1000 Experience Pointsساخت اولین گروه دسته جمعیاجتماعی / معاشرتیOverdrive

    عنوان کاربر
    کاربر فوق حرفه ای
    شماره عضویت
    406
    نوشته ها
    1,518
    تشکر از پست
    1,270
    مورد پسند : 1,226 بار در 646 پست
    اینم یک آرایه 8*7از کاربر میگیره ودرون آرایه ذخیره میکنه واعداد درون سطر اول رو چاپ میکنه
    کد PHP:
    #include<iostream.h>
    main()
    {
    int b[8][7],i,j;
    for(
    i=0;i<8;i++)
    for(
    j=0;j<7;j++)
    cin>>b[i][j];
    cout<<b[0][j];

    3 نفر از khazande عزیز به خاطر این پست تشکر کرده اند: PaRmiDa ,skyred.milad,Witch King
    Not signature

صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. سوال در مورد نحوه ی استفاده از سورس آماده
    توسط amin81 در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: جمعه 11 بهمن 92, 01:08 بعد از ظهر
  2. پاسخ: 9
    آخرين نوشته: دوشنبه 21 مرداد 92, 03:28 بعد از ظهر
  3. سوال در مورد سوراخ کردن اجسام با تیر
    توسط milad در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ: 13
    آخرين نوشته: یکشنبه 29 مرداد 91, 05:41 بعد از ظهر

بازدید کنندگان با جستجو های زیر این صفحه را پیدا کرده اند

سورس برنامه های c

برنامه چاپ مثلث با ستاره در cسورس c چاپ ستاره در c برنامه های c لوزی تو خالی c سورس کاربردی c کد برنامه های c سورس کد برنامه های c برنامه چاپ لوزی c برنامه مثلث ستاره ای توخالی باC کد مثلث توخالی باC سورس برنامه مثلث ستارهc سورس کدهای چاپ لوزی توخالیرسم لوزی تو خالی در c کد برنامه های ساده درC#رسم لوزی با cسورس های c رسم لوزی توخالی با c برنامه چاپ ستاره در c مثلث تو خالی باc برنامه به زبانc که باستاره لوزی توخالی چاپ کندسورس لوزی تو خالیسورسات کدهای چاپ لوزی توخالیلوزی تو خالی

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
انجمن تخصصی ما به عنوان نخستین مرجع تخصصی بازیسازی با انجین آنریل در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1390 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون سایت ما همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است .
اگر سایتی با پیج رنک 2 به بالا دارید میتوانید با ما تبادل لینک کنید
کاربر برتر ماه
Damona
3D Max Master
ویکی وی بی استودیوی طراحی بازی راسپینا گیم جابز مجله بازی های پارسی انجمن تخصصی هنر های دیجیتال آسارایان دوستان و همکاران دوستان و همکاران دوستان و همکاران دوستان و همکاران
استایل اختصاصی طراحی شده توسط : ویکی وی بی