دوره مقدماتی

در طی این دوره، با مفاهیم اولیه ساخت بازی های رایانه ای و زمینه های مرتبط آشنایی پیدا می کنید...

درس ها

بدیهـــیات

prerequisite

در این درس با باید ها و نباید های بازیسازی و اصول اولیه شروع به کار در این صنعت آشنا خواهید شد.

آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی

programmingLesson

در این درس آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی و اصول الگوریتم نویسی را پیدا خواهید کرد. بعد از مطالعه این درس قادر خواهید بود یادگیری زبان های برنامه نویسی را به صورت عملی شروع کنید.

آشنایی مقدماتی با مدلسازی

Town3D

در این درس شما اطلاعات اولیه در مورد مدلسازی و مفاهیم اولیه آن را پیدا خواهید کرد و همچنین با چندین نرم افزار مدل سازی آشنا خواهید شد.

آشنایی مقدماتی با طراحی مرحله

leveldesign

طراحی مرحله یا همان لول دیزاین ایجاد شده تا بتوان با کمترین صرف هزینه در زمان و سرمایه طراحی مراحل بازی انجام شود. در این درس با این حرفه آشنا می شوید.